Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych

Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych funkcjonuje w ramach Instytutu Pracy Socjalnej od 2014 roku.  Jest jedną z czterech katedr w Instytucie. Zajmuje się szeroko rozumianymi problemami społecznymi oraz sposobami zapobiegania tym niekorzystnym warunkom funkcjonowania człowieka i społeczeństwa. W zakresie prowadzonych badań oraz rozważań teoretycznych pracownicy uczestniczą w statutowych badaniach naukowych realizowanych w ramach katedry oraz indywidualnie, zajmują się m.in. profilaktyką wykluczenia społecznego, płodowym zespołem alkoholowym, wychowaniem integralnym, personalizmem, pedagogiką chrześcijańską, wychowaniem religijnym, opieką terminalną i hospicyjną, problematyką zastępczych środowisk rodzinnych, klientami pomocy społecznej.