Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych

Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych funkcjonuje w ramach Instytutu Pracy Socjalnej od 2014 roku. Jest jedną z czterech katedr w Instytucie. Zajmuje się szeroko rozumianymi problemami społecznymi oraz sposobami zapobiegania tym niekorzystnym warunkom funkcjonowania człowieka i społeczeństwa. W zakresie prowadzonych badań oraz rozważań teoretycznych pracownicy uczestniczą w statutowych badaniach naukowych realizowanych w ramach katedry oraz indywidualnie, zajmują się m.in. profilaktyką wykluczenia społecznego, płodowym zespołem alkoholowym, opieką terminalną i hospicyjną, problematyką zastępczych środowisk rodzinnych, klientami pomocy społecznej.

II TYDZIEŃ PRACY SOCJALNEJ W KRAKOWIE

11-16 kwiecień 2016 rok w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS Komitet Naukowy i Organizacyjny oraz Koło naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach II Tygodnia Pracy Socjalnej! Informacje →